Home
Essenian Herb Healings
Heling van Onvruchtbare Mensen
Essenian Healings Levels 1/2/3
Essenian Healing Journey
Pleiadian Healings
Reiki en ander energie werk
Info, Agenda
en Inschrijving


Andre Slooter, Reiki Master-Teaching, Essenian Master-Non Teaching en Energetic Leader Pleiadian Healing Circle Gambia is bezig met het openen van een Reiki Kliniek in Gambia en heeft uw hulp nodig:

De Heilige Essenian Healings methoden zijn geen religie

Academy of the 13 Essenian Arts of Healing sinds 2013 in Frankrijk
In omgeving Rocamadour, de Dordogne, Frankrijk is wederom een Pleiadische Healing Circle opgestart door Lisa. Deze kring word geleid door Lisa is actief op het niveau van ALLE ZIEKTEN, ONDERE ANDERE ZIEKTEN MET DODELIJKE AFLOOP.

De Essenian opleidingen zijn bedoeld ter onderwijzing van Spirituele Healers (Genezers c.q. Dokters) voor na 2022 als we volledig naar de 5de Dimensie zijn getransformeerd.

Tevens zijn de Essenian Inititated Masters, vanwege hun vakopleiding, ook bevoegd anderen op te leiden tot Essenian Assistant Healer, Essenian Healer en Essenian Master.
Essenian Healings methoden terug op Aarde
Toen de twee complementerende zielen, Henk Mulder en Lisa Lux, in dit leven herenigd werden, werd het duidelijk dat deze reünie te maken had met het vervullen van een grote taak/opdracht. Henk is op hoog niveau helderziend. Als hij in trance is, ‘spreekt’ hij met Moeder/Vader God, Jezus, Maria Magdalena en Meester Mikao Usui. Lisa werd door Jezus en Maria Magdalena (complementerende ziel van Jezus) verzocht via communiceren door middel van channelen om de kennis van de Essenian Healings methoden en de Pleiadische Helingen, terug op aarde te zetten. Deze helingsmethoden zijn oude menselijke helingstechnieken.

Het heeft ongeveer een jaar gekost om de details van deze helingen te documenteren. Daarna hebben we hard gewerkt om de Academy of the 13 Essenian Arts of Healing op te zetten. Het is onze heilige missie om deze kennis aan zoveel mogelijk mensen door te geven. We hopen dit te bereiken door het geven van training en helingen. Wij zijn ervan overtuigd dat door de introductie en uitvoering van deze oude helingstechnieken zoveel mogelijk mensen geheeld mogen worden.

Wederom zijn Lisa en Henk gevraagd om van Mallorca, waar ze 5 jaar hun energetisch werk verrichtten met als hoogtepunt de Transformatie van 21-12-2012, te verhuizen naar Frankrijk. In die 5 jaar zijn er Essenian Masters, Healers en Reiki Masters - Practitioners opgeleid. Op dit moment is er nog steeds een Pleiadische Helingskring opgeleid door Lisa op Mallorca.

Zij wonen nu in Frankrijk zo’n 25 kilometer van het bedevaartsoord Rocamadour, de Dordogne, Frankrijk waar Maria Magdalena zo’n 2000 jaar geleden haar laatste Essenian Master heeft ingewijd.

Zij wonen juist in dit gebied omdat er nog veel wilde Planten en Kruiden groeien voor de Essenian Herb Healings. Deze zijn o.a. voor de 5e dimensie en zullen binnenkort teruggeplaatst gaan worden op Aarde door Lisa en Henk.
Essenian Healings en de stenen
Toneren en de energie van geladen stenen zijn belangrijke hulpmiddelen in deze helingsprocessen. Toneren is het produceren van geluidstrillingen met klanken door mensen. De eerste tonatie op deze planeet is al gedaan voor de eerste (mislukte) transformatiepoging zo’n 185.000 jaar geleden. Toneren is bedoeld om energie chaos van verschillende energievelden te synchroniseren. Bijvoorbeeld de chakra’s, het lichtlichaam, het elektro-magnetisch veld dat onze gedachten bevat, emoties, het collectieve bewustzijn en de Sophisticated Organized Energy Field (=S.O.E.F). De S.O.E.F. is een energieveld dat in en om het lichaam beweegt, waarin alle lichamelijke en niet-lichamelijke functies worden geprojecteerd.

Door de stenen op de Esseense manier te reinigen en te toneren worden de kristallen van de stenen gesynchroniseerd in hun energievibratie. Dit verhoogt de energietoestand van de stenen. Omdat stenen transformatiestations zijn, kunnen ze dan beter de Goddelijke en liefdevolle Helingsenergieën van de 2e tot en met de 5e dimensie ontvangen en doorgeven aan de persoon die de heling uitvoert.

De 13 Essenian Arts of Healing combineren de energie-interacties tussen allerlei stenen. Kristallen van de kubistische, trigeminale, tetragonale, orthorhombische, monocline, hexagonale en triclinische stenenkristalstructuren worden aan elkaar gekoppeld. Deze kristalstructuren zijn uniek voor iedere individuele steen, zelfs binnen de familie. Daarom worden specifieke stenen gebruikt voor het helen van specifieke ziektes.
Kristallen van de stenen en hun kracht
De kracht van onze gedachten is gebaseerd op twee dingen: aandacht en intentie. Onze gedachten zijn lange elektromagnetische golven, zogenaamde thetagolven, die we uitzenden in de ruimte. Door wetenschappelijke apparaten kunnen die vastgelegd en zichtbaar gemaakt worden.

Kristallen, dit is ook wetenschappelijk bewezen, kunnen energetische frequenties ontvangen en uitzenden. Ze kunnen zelfs onderling communiceren door ingewikkelde golfvormen van het elektromagnetische veld. Menselijke gedachten, emoties en gevoelens maken ook deel uit van dit veld...

Daarom zijn stenen met hun verschillende type kristallen zeer intelligente transformerende stations!

In de kern (nucleus) van een kristal bevindt zich een atoom. Het atoom is dynamisch en bestaat uit fragmenten die constant draaien om de kern van het atoom. Dus sereen ogende stenen hebben eigenlijk een bewegende moleculaire massa die vibreert in een bepaalde frequentie. Op die manier vertegenwoordigen ze een eigen microkosmos.

Binnen the 13 Essenian Arts of Healing worden de stenen met hun kristallen gereinigd, getoneerd en gesynchroniseerd. Specifieke type stenen worden gebruikt voor de heling van specifieke ziekten die precies aansluiten op de kristallen.

Net zoals Jezus 2000 jaar geleden, kwam Lisa op deze aarde met 9 dimensionaal bewustzijn. Zij is daarom de enige op deze aarde die zich kan herinneren hoe de stenen gereinigd en getoneerd moeten worden. Zij kan ook bepaalde Essenian Healings uitvoeren die anderen niet kunnen doen, bijvoorbeeld de Heling van Onvruchtbare Mensen.

E-mail adres Lisa:
info@academy-of-the-13-essenian-arts-of-healing.org
Terug naar boven
Image Pleiades © Antonio Fernandez-Sanchez
Images Stones © www.spiritualgarden.nl
Image Minerals © www.dinosaursrock.com
All documents © Lisa Lux